TaxMachine PITy 2018/2019

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2018 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2018/2019

PIT-37 za 2018 rok - jak rozliczyć?

PIT-37 - tworzymy i wysyłamy przez internet to najpopularniejsze zeznanie podatkowe

Kto składa PIT-37?

Zeznanie PIT-37 składają do Urzędu Skarbowego osoby, za których wpłaty na podatek pobiera pracodawca. Jeżeli podatnik nie będzie korzystał w danym roku z potrąceń fiskalnych i nie ma dodatkowych przychodów, może w zastępstwie Pit-37 zobowiązać pracodawcę do przesłania do urzędu skarbowego zamiast niego PIT-40A lub PIT-40.

Formularz PIT-37 można przekazywać elektronicznie przez e-Deklaracje, najłatwiej można to zrobić z pomocą nieodpłatnego oprogramowania TaxMachine PIT 2018/2019 dostępnego na naszej stronie.

Jakie dochody rozliczamy na PIT-37?

Druk o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) na deklaracji PIT-37 przeznaczony jest dla osób, które w trakcie roku podatkowego za pośrednictwem płatnika pozyskały przychody ze źródeł zlokalizowanych obrębie kraju. Dochody te opodatkowane są jedynie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, to jest w szczególności z tytułu:

 • przychodów z działalności czynionej osobiście (między innymi z zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, kontraktów menedżerskich, działalności sportowej, umów zlecenia),
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • zapłaty z umowy aktywizacyjnej.
 • stypendiów,
 • zasiłków pieniężnych z zabezpieczenia społecznego,
 • zarobków z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • należności za pracę przypadających skazanym oraz tymczasowo aresztowanym,
 • wynagrodzeń i innych dochodów stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), ze stosunku służbowego, pracy nakładczej,
 • świadczeń zasiłków przedemerytalnych, przedemerytalnych,

PIT-36 zamiast PIT-37

Zapamiętaj, że gdy osiągasz jakiekolwiek zarobki bez udziału płatnika, w tym na przykład zarobki z najmu, przychody zagraniczne, zarobki z gospodarczej działalności, dochody z najmu to w zastępstwie PIT 37 składasz PIT-36.

Dokumenty na podstawie których rozliczamy PIT-37

Deklarację Pit-37 rozliczasz na podstawie dokumentów otrzymanych od płatników podatku, innymi słowy od pracodawcy, ZUS-u, KRUS, innego organu emerytalno-rentowego, czy też innej jednostki, która uiszczała podatek od Twoich przychodów w czasie roku. Od pracodawcy najczęściej dostajesz Pit-40 lub druk Pit 11, z ZUS-u lub innego organu emerytalno-rentowego jest to PIT 11A lub PIT-40A. Na tych PIT-ach są pokazane wielkości uzyskanego przychodu, koszty otrzymania tych zarobków, suma zysku, zaliczki należne na podatek w czasie roku podatkowego oraz wielkości składek zapłaconych ZUS. Na podstawie tych informacji można sporządzić PIT 37.

Preferencyjne sposoby opodatkowania

Przygotowując PIT 37 wybrać możemy preferencyjne rodzaje opodatkowania. Innymi słowy PIT-37 może być wypełniany jako wspólnie zeznanie małżonków (rozliczenie małżeńskie) lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Preferencyjne tryby opodatkowania na ogół pomagają zaoszczędzić poważne kwoty podatku.


upo do pit 37


Czy płatnik może nas rozliczyć z podatku?

Jeżeli podatnik, dla którego zaliczki na podatek dochodowy odprowadzają płatnicy, dostarczy płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku kolejnego po roku podatkowym oświadczenie na formularzu PIT 12 to płatnik jest obowiązany utworzyć roczne obliczenie podatku na druku PIT 40. Podatnik nie składa wówczas druku PIT-37.

Mimo przekazania płatnikowi oświadczenia PIT-12 i przyjęcia Pit-40 podatnik może z różnych powodów zdecydować o osobnym rozliczeniu formularza skarbowego na deklaracji Pit 37 traktując Pit-40 jak informację o danych, które wykorzystuje przy tworzeniu ostatecznego zeznania podatkowego w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2019 roku. Podobnie może postąpić podatnik który otrzymał obliczenie rocznego podatku z organu rentowego na formularzu Pit 40A. W obu przypadkach podatnik nie jest zmuszony do odrębnego informowania urzędu podatkowego o własnej woli.

Jakie załączniki stosujemy przy rozliczaniu PIT-37?

Załączniki jakie można dołączyć do formularza Pit-37:

 • PIT/D – tworzony przez osoby, które odliczają wydatki mieszkaniowe od podatku lub od dochodu. Do tego formularza załączyć można też oświadczenie Pit 2K - w przypadku gdy osoba korzysta z odliczenia kosztów poniesionych na spłatę odsetek od kredytów otrzymanych na cele mieszkaniowe – ulga znana jako ulga odsetkowa.
 • PIT/O – dla osób, korzystających z odliczeń od dochodu (np. ulga internetowa, wydatki na rehabilitację, darowizny, ulga dla krwiodawców, wydatki na nabycie nowych technologii, itp.) bądź od podatku (np. ulga abolicyjna, ulga za wyszkolenie uczniów, ulga na dzieci). Deklaracja ta nie obejmuje odliczeń na cele mieszkaniowe.


Słowa kluczowe

program pit 37, formularz pit-37, darmowy pit 37, druk pit-37, pit-37, pit 37 2019 rok, pit 37 przez internet, zeznanie pit-37, pit-37 program, pit 37 za 2018 rok, deklaracja pit-37